Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης για παιδιά και εφήβους


Η 17η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως η παγκόσμια ημέρα εορτασμού των τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης για παιδιά και εφήβους, σε όλες τις χώρες ανά τον κόσμο που ανήκουν στην οργάνωση CHI (Child Helpline International, δηλ. Παγκόσμια Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για τα παιδιά). Το θέμα του εφετινού εορτασμού είναι «Σύνδεσμος με τα παιδιά».
Ο αριθμός             801 801 1177       ήταν ο πρώτος αριθμός τηλεφωνικής υποστήριξης, που λειτούργησε στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας παιδιού και εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) το 2005, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ι. Τσιάντη, με σκοπό να βοηθήσει γονείς, παιδιά, εφήβους αλλά και όλους όσοι ασχολούνται με παιδιά (π.χ. εκπαιδευτικοί) να συζητήσουν απορίες, προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με ειδικούς ψυχικής υγείας (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές), που απαντούν στις κλήσεις.
Με την πάροδο του χρόνου, ο αυξημένος αριθμός κλήσεων, το αρκετά μεγάλο ποσοστό ψυχικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες της ηλικιακής περιόδου της εφηβείας κατέστησαν αναγκαία τη λειτουργία και ενός επιπλέον τηλεφωνικού αριθμού. Πρόκειται για τον πανευρωπαϊκό αριθμό 116 111 «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων», που λειτουργεί στην Ελλάδα από το Δεκέμβριο του 2009, υπό την αιγίδα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Ο στόχος είναι ξανά η παροχή της δυνατότητας σε παιδιά και εφήβους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να ζητήσουν βοήθεια σε θέματα που τους απασχολούν, να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και να επικοινωνήσουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Η «Γραμμή Στήριξης παιδιών και εφήβων» 116 111 λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθημερινά 2 μ.μ. – 8.30 μ.μ., απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους και οι κλήσεις, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, δεν χρεώνονται. Ταυτόχρονα, ο αριθμός             801 801 1177       λειτουργεί καθημερινά 9.30 π.μ. – 8.30 μ.μ. και τα Σάββατα 9.30 π.μ. – 2.30 μ.μ. και απευθύνεται πλέον μόνο σε ενήλικες, που επιθυμούν να συζητήσουν προβλήματα που αφορούν παιδιά και εφήβους.
Στις 17 Μαΐου γιορτάζουμε το ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν είναι ποτέ μόνοι και οι τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης είναι εκεί, για να απαντούν με εχεμύθεια και ευαισθησία σε κάθε πρόβλημα ή ανάγκη τους. Εν όψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεφωνικών Γραμμών Υποστήριξης, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. θα διοργανώσει εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει εντυποδιανομή και ενημέρωση του κοινού από τους ειδικούς ψυχικής υγείας, που απασχολούνται στην υπηρεσία. Το «περίπτερο» θα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού και Βουλής, στο κέντρο της Αθήνας.
Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να παρέχουμε βοήθεια!
Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε): «Η Συμβουλευτική Τηλεφωνική Γραμμή-Σύνδεσμος,             801 801 1177       για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές και το κόστος τους είναι μια αστική μονάδα. Η «Γραμμή-Σύνδεσμος» λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30-20:30 και Σάββατο 9:30-14:00. Η «Γραμμή στήριξης για παιδιά και εφήβους 116-111» απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και εφήβους. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές. Πραγματοποιούνται από σταθερά και κινητά τηλέφωνα και είναι δωρεάν. Η Γραμμή στήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 14:00-20.30. Στις κλήσεις απαντούν απευθείας επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε λειτουργεί με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή παιδοψυχιατρικής Ι. Τσιάντης και με τη χρηματοδότηση και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η υπηρεσία έχει πανελλαδική εμβέλεια.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Over 40 Types of Seizures


Abdominal (Autonomic) Epilepsy: Abdominal Epilepsy, sometimes referred to as autonomic seizures, is a very rare form of seizure which presents with the acute onset of symptoms seemingly related to the gastrointestinal (GI) system. Sudden abdominal pain and other symptoms can occur which are generally first thought to be related to abdominal disease such as irritable bowel syndrome or gastroenteritis. However, in a small set of patients it has been shown that these symptoms can occur along with seizure activity in the brain, demonstrated by electroencephalogram (EEG), and may respond to treatment with antiepileptic medications.  Panayiotopoulos syndrome is a benign age-related focal seizure disorder occurring in early and mid-childhood. It is characterized by seizures, often prolonged, with predominantly autonomic symptoms, and by an EEG (electroencephalogram) that shows shifting and/or multiple foci, often with occipital predominance.

Absence Seizures: Absence seizures are brief episodes of staring or daydreaming. During the seizure, awareness and responsiveness are impaired. People who have them usually don't realize when they've had one. There is no warning before a seizure, and the person is completely alert immediately afterward. During this seizure the person may blink their eyes rapidly, pick at clothing, smack their lips, or swallow frequently.  These seizures typically last anywhere from 3 to 20 seconds and can occur up to several hundred times a day. This type of seizure usually begins in childhood between the ages of 4 and 12.

Atonic (Akentic) Seizures: Muscle "tone" is the muscle's normal tension. "Atonic" (a-TON-ik) means "without tone," so in an atonic seizure, an epileptic seizure characterized by sudden loss of muscle tone; may cause the head to drop suddenly, objects to fall from the hands, or the legs to lose strength, with falling and potential injury; usually not associated with loss of consciousness. Close muscles suddenly lose strength. The eyelids may droop, the head may nod, and the person may drop things and often falls to the ground. These seizures are also called "drop attacks" or "drop seizures." The person usually remains conscious. Another name for this type of seizure is "akinetic" (a-kin-ET-ik), which means "without movement."

Atypical Absence Seizures: The person will stare (as they would in any absence seizure) but often is somewhat responsive. Eye blinking or slight jerking movements of the lips may occur.

Aura: A warning before a seizure; a simple partial seizure occurring within seconds before a complex partial or secondarily generalized tonic-clonic seizure, or it may occur alone; also a warning before a migraine headache.

Benign Rolandic Epilepsy: Benign Rolandic seizures is one form of epilepsy. With this condition, seizures affect the face and sometimes the body. As a result, the disorder causes problems for some children. It almost always disappears, though, by adolescence.

Catamenial Epilepsy: Refers to seizure exacerbation in relation to the menstrual cycle. Traditionally, the term has been used to refer to seizure exacerbation at the time of menstruation.

Childhood Absence Epilepsy: The seizures of childhood absence epilepsy (CAE) are usually staring spells during which the child is not aware or responsive.

Clonic Seizures: Clonic seizures consist of rhythmic jerking movements of the arms and legs, sometimes on both sides of the body.

Complex Febrile:  Age, neurological status before the illness, and fever are the same as for simple febrile seizure. This seizure is either focal or prolonged (i.e., >15 min), or multiple seizures occur in close succession.

Eclampsia: Convulsions are the other most common feature of this syndrome. Convulsions are the most common neurologic manifestation in Eclampsia because the occurrence of convulsions confirms the diagnosis of Eclampsia. Convulsions are usually generalized tonic-clonic in nature. Usually a brief single seizure occurs. Multiple seizures can also occur; however, status Epilepticus is rare. Partial seizures or complex partial seizures can also occur. The seizures can occur prepartum, intrapartum, or postpartum. If the seizure occurs postpartum, it usually occurs within the first 24 hours after delivery; however, late postpartum eclamptic convulsions are by no means rare and have been reported as late as 23 days postpartum.

Emotional Seizures: A type of simple partial seizure which manifests as exaggerated emotions without cause, most commonly fear, though joy, rage, anger or sadness may also occur.

Febrile Seizures (3mo. to 5 yearsold): A febrile seizure occurs when a child contracts an illness such as an ear infection, cold, or chickenpox accompanied by a high fever. Febrile seizures are the most common type of seizure seen in children. Two to five percent of children have a febrile seizure at some point during their childhood. Why some children have seizures with fevers is not known, but several risk factors have been identified.

Focal Seizures (Partial Seizures): Focal seizures (also called partial seizures) occur in a limited area of the brain. The seizures may sometimes turn into generalized seizures, which affect the entire brain. This is called secondary generalization.

Frontal Lobe Epilepsy: Frontal Lobe Epilepsy are seizures that originate in the front of the brain. The epilepsy symptoms can vary depending on what part of the brain is involved. Frontal lobe seizures may produce unusual symptoms that can appear to be related to a psychiatric problem or a sleep disorder. Frontal Lobe Seizures often occur during sleep and may feature bicycle pedaling motions and pelvic thrusting. Some people scream profanities or laugh during Frontal Lobe Seizures.

Gelastic Seizures: A Gelastic Seizure is a rare type of epilepsy which is also known as Gelastic Epilepsy. Gelastic seizure is defined as sudden occurrence of emotions in the form of a laugh or a cry. The name gelastic epilepsy comes from Greek word 'gelos' which means laughter. Time of seizure is generally 5 to 60 seconds. Percentage of occurrence is slightly higher in male than female. Previously it is considered that gelastic seizures are originated in the temporal lobes but further study described that it is associated with hypothalamic hamartomas. It is affected to any age group but mostly before three or four years of age. In most of the cases gelastic seizures is followed by tonic-clonic seizures and atonic seizures

Generalized-Onset Seizures: Generalized-onset seizures have an onset recorded simultaneously in both cerebral hemispheres. Generalized-onset seizures are classified into 6 major categories: (1) absence seizures, (2) tonic seizures, (3) clonic seizures, (4) myoclonic seizures, (5) primary generalized tonic-clonic seizures, and (6) atonic seizures.

Infantile Spasms (West Syndrome): Infantile spasms may begin up to age 2, but most commonly begin between the 4 and 6 months, with about 90 percent beginning in the first year. The causes are widely variable and in some cases are unknown. However, the most common causes are tuberous sclerosis and perinatal asphyxia (lack of oxygen). Parents sometimes attribute the cause to pertussis vaccination, a connection that has yet to be proven. Since the peak in onset of spasms occurs at the same age range that the vaccination is given, it is likely that the concurrent timing is the only link.

Jacksonian March: Jacksonian seizures are initiated with abnormal electrical activity within the primary motor cortex. They are unique in that they travel through the primary motor cortex in succession.

Juvenile Absence Epilepsy: All children with juvenile absence epilepsy (JAE) have absence seizures but usually they are limited to a few episodes per day. Tonic-clonic (grand mal) seizures are usually the symptom that brings the patient to the doctor.

Juvenile Myoclonic Epilepsy: People with JME have myoclonic seizures (quick little jerks of the arms, shoulder, or occasionally the legs), usually in the early morning, soon after awakening. The myoclonic jerks sometimes are followed by a tonic-clonic seizure. Absence seizures also may occur.

Lafora Disease : A hereditary disease characterized by the presence of inclusion bodies, known as Lafora bodies, within the cells of neurons, heart, liver, muscle, and skin.

Limbic Epilepsy: Limbic epilepsy is seizure foci arising in limbic brain areas; limbic areas are regions in the temporal and frontal lobes, which are involved with memory and emotion.

Massive Bilateral Myoclonus: Massive myoclonus is a generalized seizure type that consists of a single or a burst of axial jerks affecting the whole body although mainly the upper limbs.

Mitochondrial Disorders: The metabolic disorders involving the mitochondria affect different parts of the body, including muscle and brain.

Multifocal Seizures: Whilst most seizures can be neatly split into partial and generalized, there exists some that don't fit. For example: the seizure may be generalized only within one hemisphere. Alternatively there may be many focal points (multifocal seizures) that are distributed in a symmetrical or asymmetrical pattern.

Myoclonic Seizures: Brief, shock-like jerks of a muscle or a group of muscles. "Myo" means muscle and "clonus" (KLOH-nus) means rapidly alternating contraction and relaxation "jerking or twitching” of a muscle.

Neonatal Onset Seizures (first two months of life): Neonatal Onset Seizures happen more frequently in the newly born than at any other stage in life. They occur in preterm neonates (babies born earlier than 40 weeks) somewhat more frequently than in full-term babies. Babies who have seizures in the first few days after delivery tend to have more severe outcomes than those whose seizures begin later in the neonatal period.

Nocturnal Seizures: Nocturnal seizures are usually tonic-clonic. They might occur just after a person has fallen asleep, just before waking, during daytime sleep, or while in a state of drowsiness. People who experience nocturnal seizures may find it difficult to wake up or to stay awake.

Occipital Lobe Seizure: Occipital Lobe Seizures arise from the occipital lobe of the brain, which sits at the back of the brain, just below the parietal lobe and just behind the temporal lobe. The occipital lobe is the main center of the visual system. Occipital lobe epilepsy accounts for about 5-10% of all epilepsy. This kind of epilepsy can be either idiopathic (of unknown, presumed genetic, cause) or symptomatic (associated with a known or suspected underlying lesion). Benign occipital epilepsies usually begin in childhood and are discussed elsewhere.

Partial Seizures:  An electrical disturbance which limits itself to a certain part of the brain such as the temporal or frontal lobes.

Simple Partial: These seizures can be further broken down into different classes depending on the symptoms.  A person can have motor, sensory, autonomic, and/or psychic symptoms.  Examples of motor symptoms could be (but are not limited to): abnormal jerking of fingers, hands, or arms.  This can be unilateral (one side) or bilateral (both sides).  Examples of sensory symptoms could be (but are not limited to): a strange sense of taste or smell, a feeling of numbness, and/or seeing flashing lights.   Examples of autonomic symptoms could be (but are not limited to): strange sensation in the stomach, nausea, stomach pain, and/or vomiting.  Examples of psychic symptoms could be (but are not limited to): a sense of deja vu, memory impairment, difficulty speaking, and/or feelings of intense emotions.  A person having a simple partial seizure will often remain aware of what is going on during the seizure but may not be able to respond.  Simple partial seizures typically last from 30 seconds to 1 or 2 minutes.  During this time the person may be walking around fumbling at clothing, smacking their lips, bobbing their head, or even laughing/crying.

Complex Partial: These seizures affect a larger portion of the brain than the simple partial seizures, but the seizure activity is still limited to part of the brain.  Complex partials can occur in any part of the brain, but they mainly occur in temporal and frontal lobe epilepsies.  A person having a complex partial will not be aware of what is going on during the seizure and will have a brief postictal phase following the seizure.  During a complex partial seizure the person may wander around aimlessly as if in a trance, stare vacantly, pick at clothing, and/or make chewing motions.  They may try to talk but speech will be garbled.  These seizures typically last from 30 seconds to 1 or 2 minutes. Many people have multiple seizure types.  A simple partial seizure can quickly spread into a complex partial seizure which in turn can spread into a generalized seizure.

Photosensitive Epilepsy: Seizures occur when an individual is exposed to visual stimuli, usually flashes of light of a particular frequency. In other reflex epilepsies, seizures may be provoked by auditory, olfactory, or vestibular stimuli.

Post Traumatic Epilepsy: Posttraumatic epilepsy (PTE) refers to a recurrent seizure disorder, the cause of which is believed to be injury to the brain. This injury can be a result of head trauma or a sequel to an operation on the brain. The term PTE must be differentiated from the term posttraumatic seizure (PTS), which signifies any seizure that occurs as a sequel to brain injury. The seizures are usually partial (focal) or generalized tonic-clonic. Often, both types coexist. Most early PTS are partial seizures, whereas most late PTS, especially when part of PTE, are generalized and either primary or secondary.

Post Traumatic Seizure: Any seizure that occurs as a sequel to brain injury. If the seizures occur within 24 hours of the injury, they are called immediate PTS. A PTS that occurs within 1 week of injury are termed early PTS, and a seizure that occurs more than 1 week after injury is termed late PTS. About 20% of people who have 1 late PTS never have any more. The seizures are usually partial (focal) or generalized tonic-clonic. Often, both types coexist. Most early PTS are partial seizures, whereas most late PTS, especially when part of PTE (Posttraumatic Epilepsy), are generalized and either primary or secondary.

Progressive Myoclonic Epilepsies: Progressive myoclonic epilepsies feature a combination of myoclonic and tonic-clonic seizures. Unsteadiness, muscle rigidity, and mental deterioration are often also present.

Pseudo seizures (Psychogenic Non-Epileptic Seizures - PNES/NEADS/NES): Events that look like seizures but are not due to epilepsy are called "nonepileptic seizures." A common type is described as psychogenic (si-ko-JEN-ik), which means beginning in the mind.

Secondarily Generalized Seizures: Seizures of this kind start as a partial seizure, that is, they start in one limited area of the brain. The forms they take vary as much as other partial seizures.

Status Epilepticus: The term literally means a continuous state of seizure. It is usually defined as 30 minutes of uninterrupted seizure activity. Guidelines are to call for emergency assistance when a convulsion continues for more than 5 minutes without signs of stopping.

Subtle Seizures: Examples include chewing, pedaling or ocular movements. These seizures may look like absence seizures, lasting for a few seconds. The brain activity may be even more subtle and very difficult for teachers, parents or healthcare staff to spot.

Sylvan Seizures (Rolandic Epilepsy): A typical attack involves twitching, numbness, or tingling of the child's face or tongue (a partial seizure), which often interferes with speech and may cause drooling.

Temporal Lobe Epilepsy: The temporal lobes, one on each side of the head, just above the ears, are the sites of one of the most common forms of epilepsy. Complex partial seizures with automatisms (unconscious actions), such as lip smacking or rubbing the hands together, are the most common seizures in temporal lobe epilepsy. Seventy-five percent of patients also experience simple partial seizures (Auras) which may include such features as: a mixture of thoughts, emotions, and feelings that are hard to describe; sudden emergence of old memories or feelings of strangeness in familiar surroundings; hallucinations of voices, music, smells, or tastes, and feelings of unusual fear or joy. While partial seizures dominate, approximately half the people with temporal lobe epilepsy have generalized tonic-clonic seizures as well. The seizures characteristic of temporal lobe epilepsy often begin in the deeper parts of the temporal lobe (part of the limbic system) which control emotions and memory. Memory problems may develop over time in people with this syndrome.

Tonic Seizures: Muscle "tone" is the muscle's normal tension at rest. In a "tonic" seizure, the tone is greatly increased and the body, arms, or legs make sudden stiffening movements. Consciousness is usually preserved.

Tonic-clonic Seizures: This type is what most people think of when they hear the word "seizure." An older term for them is "grand mal”. A person having this seizure will first stiffen (tonic phase) and then go into rythmic jerking of all extremities (clonic phase.) Some people may only experience the tonic phase or the clonic phase.  A person having a tonic clonic seizure will appear to have slowed their breathing or even stopped breathing and their lips may even turn blue.  Breathing should start again after the clonic phase.  The person may even be incontinent of bladder and bowel.  After the person comes around he/she may be very tired and confused and will not remember what happened.

Visual Reflex Seizures: Visual reflex seizures induced by complex stimuli may be triggered by patterned and flashing displays that are now ubiquitous. The seizures may be clinically generalized, but unilateral and bilateral myoclonic attacks also may be triggered.

Withdrawal Seizures: This type of seizure is seen when certain medications, such as barbiturates and benzodiazepines, are stopped abruptly. Withdrawal seizures are common when a person with alcoholism is trying to quit drinking.

Reflex Epilepsies: Reflex Seizures (Epilepsy) are a group of seizures in which certain stimulus can bring upon a seizure. It can be as somethings simple within the environment or more complex as active brain functioning in reading, writing, arithmetic or even thinking about certain topics. These types of seizures can occur in children as young as just a few days old. It is most common in toddlers, who usually grow out of it, but can reoccur in adolescents and adults.

Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Τροφές για τον εγκέφαλο!


Ο εγκέφαλος αποτελεί ένα πολύ ενεργό, από μεταβολικής απόψεως, όργανο του νευρικού συστήματος. Υπάρχουν εκατομμύρια κύτταρα σε αυτόν, τα οποία έχουν ανάγκη να εφοδιάζονται συνεχώς με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά ώστε να λειτουργούν επαρκώς και να διατηρούνται υγιή.
Κανένα άλλο σύστημα στον οργανισμό δεν έχει τόσο μεγάλη και άμεση εξάρτηση από τη συνεχή παροχή θρεπτικών συστατικών όσο το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), τμήμα του οποίου αποτελεί ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος ακόμη και σε μικρής διάρκειας διαταραχές της αιμάτωσής του και μπορεί να υποστεί μόνιμες βλάβες. Επιπλέον, η παρουσία ή η απουσία θρεπτικών συστατικών επηρεάζει τη λειτουργία, τη διατήρηση της ισορροπίας του, αλλά και τη συμπεριφορά του.
Το κύριο «καύσιμο» του εγκεφάλου για όλες τις ηλικίες είναι η γλυκόζη, την οποία παρέχουν στα νευρικά κύτταρα οι υδατάνθρακες (ψωμί, δημητριακά, ζυμαρικά, πατάτα, ρύζι κ.λπ.) και τα σάκχαρα (μέλι, μαρμελάδα, ζάχαρη, φρούτα). Τα κύτταρα χρησιμοποιούν τη γλυκόζη για να παραχθεί η ενέργεια που χρειάζονται για τις διάφορες λειτουργίες τους.
Επειδή με τη βοήθεια της γλυκόζης ο εγκέφαλος «εργάζεται», η παροχή της πρέπει να είναι συνεχής και κατά το δυνατόν σταθερή - κι εδώ βρίσκει εφαρμογή ο «χρυσός» κανόνας της διατροφής που συνιστά μικρά γεύματα, πολλές φορές μέσα στην μέρα. Όταν τρώει κανείς κάθε 3-4 ώρες, τροφοδοτεί τον εγκέφαλό του με τα «καύσιμα» που χρειάζεται, ιδίως όταν φροντίζει στα γεύματά του να συμπεριλαμβάνει υδατάνθρακες.
Κατά συνέπεια, καλό είναι τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) να περιέχουν, τουλάχιστον ως γαρνιτούρα, ρύζι ή/και μακαρόνια ή/και πατάτα ή/και ψωμί, ενώ ως ενδιάμεσα γεύματα καλό είναι να προτιμώνται τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, που περιέχουν κι αυτά ένα ικανό ποσό υδατανθράκων.
Μελέτες έχουν δείξει ότι μικροί και μεγάλοι που δεν τρώνε επαρκείς ποσότητες υδατανθράκων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συγκέντρωσης. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην ανάγκη ενός καλού πρωινού γεύματος, πλούσιου σε υδατάνθρακες, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι τονώνει τη συγκέντρωση και τη μνήμη σε όλες τις ηλικίες.
Μία άλλη ιδιότητα της γλυκόζης είναι ότι συμβάλλει στην έκκριση σεροτονίνης. Η σεροτονίνη είναι μια ουσία που παράγεται από τον εγκέφαλο και παίζει σημαντικό ρόλο στην μεταβίβαση των μηνυμάτων μεταξύ των κυττάρων του (είναι δηλαδή ένας νευροδιαβιβαστής) αλλά και στη μνήμη. Μελέτες έχουν δείξει ότι τρόφιμα που περιέχουν γλυκόζη, όπως είναι το μέλι και η σοκολάτα, ενισχύουν τη λειτουργία της μνήμης.
Επειδή λοιπόν η παρουσία γλυκόζης στο διαιτολόγιο είναι απαραίτητη για την εγκεφαλική λειτουργία, αντενδείκνυνται οι αυστηρές ή/και ανορθόδοξες δίαιτες αδυνατίσματος (fad diets), που αποκλείουν την επαρκή παρουσία της.
Ενυδάτωση
Είναι ευρέως γνωστό ότι η ανεπαρκής πρόσληψη νερού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σωματικές λειτουργίες. Αυτό, όμως, που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι και οι νοητικές λειτουργίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την πλημμελή ενυδάτωση του οργανισμού.
Η μειωμένη νοητική ικανότητα λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης νερού οφείλεται σε δύο λόγους: αφενός τα εγκεφαλικά κύτταρα στερούνται το νερό καθεαυτό το οποίο είναι καθοριστικό για την επιτέλεση των ζωτικών λειτουργιών τους, αφετέρου στερούνται και ένα μέσον που μεταφέρει ουσίες με ζωτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία τους. Και αυτό διότι με τη βοήθεια του νερού μεταφέρονται στα εγκεφαλικά κύτταρα σημαντικές υδατοδιαλυτές ουσίες (όπως είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β), των οποίων η έλλειψη σχετίζεται με σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου.
Η έλλειψη νερού οδηγεί σε αδυναμία συγκέντρωσης και σε αίσθημα κόπωσης, ενώ στις νεώτερες ηλικίες σχετίζεται με μειωμένες επιδόσεις και έλλειψη εγρήγορσης στα μαθήματα.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οφείλουμε για πολλούς λόγους να αναπληρώνουμε το νερό που καθημερινά χάνουμε και το οποίο μπορεί να φτάνει κατά μέσον όρο τα 2 λίτρα την ημέρα.
Πέρα από το νερό που πρέπει να πίνουμε ως κατεξοχήν μέτρο ενυδάτωσης, σκόπιμο είναι να έχουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε νερό, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σούπες. Βέβαια, ενυδάτωση προσφέρουν και τα ροφήματα (χυμός, γάλα, τσάι, καφές, αναψυκτικά).
Ω-3 λιπαρά οξέα
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι τα «καλά» λίπη που υπάρχουν στα λιπαρά ψάρια (τα ω-3 λιπαρά οξέα, δηλαδή) κάνουν καλό στο καρδιαγγειακό σύστημα. Πολλές μελέτες, όμως, έχουν δείξει ότι ασκούν προστατευτική δράση και έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ και της έκπτωσης της εγκεφαλικής λειτουργίας γενικότερα.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι τροφές πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα (ψάρια όπως σολομός, σκουμπρί, σαρδέλα, γαύρος, τόνος, αλλά και ξηροί καρποί όπως καρύδια, ηλιόσποροι κ.ά.) προστατεύουν τη νοητική λειτουργία, πιθανώς λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης που ασκούν στα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτές οι τροφές αποτελούν ουσιαστικά μέσο αντιγήρανσης του εγκεφάλου.
Ας σημειωθεί ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει μόνος του ω-3 λιπαρά οξέα, γι' αυτό και είναι σημαντικό να τα προσλαμβάνουμε μέσω της τροφής μας.
Βιταμίνες του συμπλέγματος Β
Βιταμίνες όπως η θειαμίνη (Β1), η Β12, η Β6, το φυλλικό οξύ και η χολίνη παίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου και προστατεύουν τις νοητικές ικανότητες, την ικανότητα μάθησης, τη μνήμη κ.ά.
Η έλλειψη αυτών των βιταμινών έχει σχετιστεί με πολλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα:
* Η έλλειψη θειαμίνης (Β1), που βρίσκεται στα δημητριακά που τρώμε ως πρωινό, στις αμυλώδεις (πατάτα) και βολβώδεις ρίζες, οδηγεί σε μείωση των αντανακλαστικών, κόπωση και γενική κατάπτωση του νευρικού συστήματος.
* Η έλλειψη της Β12, που υπάρχει στα ζωικά προϊόντα (κρέας, εντόσθια, ψάρια, πουλερικά, γάλα, αυγά, τυρί), σχετίζεται με νευρολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, αλλά και κακοήθη αναιμία.
* Η έλλειψη πυριδοξίνης (Β6), που υπάρχει σε ζωικά και φυτικά προϊόντα (ρύζι, σιτάρι, μοσχάρι, όσπρια, αβοκάντο, μπανάνα, καλαμπόκι, ψάρι, καρύδια, κοτόπουλο, γάλα, λαχανικά), μπορεί να οδηγήσει σε ατονία του νευρικού και μυϊκού συστήματος, κόπωση, νευρικότητα, κατάθλιψη κ.ά.
* Η έλλειψη φυλλικού (ή φολικού) οξέος, που βρίσκεται σε ψάρια, όσπρια και λαχανικά (πράσινα φυλλώδη λαχανικά, λάχανο, κουνουπίδι, σπανάκι, λαχανάκια Βρυξελλών) οδηγεί σε νοητικές διαταραχές και είναι γνωστό ότι δίνεται στις εγκύους ως συμπλήρωμα για να μειωθεί ο κίνδυνος μη φυσιολογικής νευρολογικής ανάπτυξης του εμβρύου.
* Η έλλειψη χολίνης, που υπάρχει στα αυγά, στο συκώτι και τη σοκολάτα, μειώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση και σχετίζεται με την εκδήλωση της νόσου Αλτσχάιμερ.
Τι να κάνετε
Το κλειδί για να τροφοδοτείται με ό,τι χρειάζεται ο εγκέφαλος είναι να ακολουθεί κανείς τις επιταγές της μεσογειακής διατροφής, που περιέχει πολλά και διαφορετικά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, όσπρια, ψάρια, ξηρούς καρπούς κ.λπ. Με αυτά τα τρόφιμα εξασφαλίζεται η επαρκής κατανάλωση γλυκόζης και θρεπτικών συστατικών.

Του Δημήτρη Π. Μπερτζελέτου, MSc
διαιτολόγος-διατροφολόγος, γενικός γραμματέας της Ένωσης Διαιτολόγων - Διατροφολόγων

Συνένζυμο Q10: Τι είναι, που το βρίσκουμε και πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας


Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την επιστημονική έρευνα και τη μεγάλη πρόοδο στον Τομέα της Διατροφής και της Κλινικής Διαιτολογίας, έχουν ανακαλυφθεί, μελετηθεί και καλύτερα διερευνηθεί κάποιες ουσίες, όχι τόσο γνωστές τα παλιότερα χρόνια, οι οποίες φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού μας και στην πρόληψη σοβαρών παθήσεων. Έτσι, μάθαμε περισσότερα για τα ωμέγα λιπαρά οξέα, για το φυλλικό οξύ, τις φυτικές ίνες και άλλες. Μια τέτοια σχετικά "άγνωστη" ουσία είναι και το συνένζυμο Q10. Μια ουσία που τη συναντάμε σε διάφορες τροφές, σε συμπληρώματα διατροφής, σε συνδυασμό με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, αλλά και σε καλλυντικά νέας γενιάς, λόγω της δράσης της. Συχνά κατατάσσεται στις βιταμίνες, αν και ο τρόπος δράσης του συχνά το διαφοροποιεί από αυτό.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ Q10;
Το συνένζυμο Q10 ή αλλιώς ουβικινόνη είναι ένα μεγάλο μόριο, το οποίο μεταφέρει υδρογόνα (ηλεκτρόνια και πρωτόνια), κυκλοφορώντας με δύο κυρίως μορφές και το οποίο έχει σχετικά μεγάλη κινητικότητα. Είναι μια ουσία, που βρίσκεται σε μικρές ποσότητες σε κάποιες τροφές, αλλά συντίθεται και σε διάφορους ιστούς. Η βιοσύνθεση του από το αμινοξύ τυροσίνη, είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τη συμβολή τουλάχιστον 8 γνωστών βιταμινών (κυρίως του συμπλέγματος Β) και αρκετών ιχνοστοιχείων. Είναι από τα βασικότερα συστατικά της αναπνευστικής αλυσίδας των κυττάρων (μία από τις κυριότερες μεταβολικές διεργασίες που συντελούνται στο σώμα μας), ενώ παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της χημικής ενέργειας, με την οποία βρίσκεται "κρυμμένη" η ενέργεια στις τροφές, σε βιολογική, υπό μορφή ΑΤΡ, που είναι το ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού μας.
Για να μπορέσουμε λοιπόν να πάρουμε μέσα από τις τροφές και τα βασικά θρεπτικά συστατικά τους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια), και μέσα από το μεταβολισμό των παραγώγων τους (γλυκόζη, αμινοξέα και λιπαρά οξέα) να πάρουμε την ωφέλιμη ενέργεια με τη μορφή του ΑΤΡ.
Είναι φανερό ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική βιολογική δραστηριότητα, κι έτσι η παρουσία του συνενζύμου είναι απαραίτητη στα μιτοχόνδρια, όπου συντελείται αυτή η μετατροπή, ενώ ιστοί, των οποίων η λειτουργία σχετίζεται με την απόδοση εξαιρετικά υψηλού έργου όπως το μυοκάρδιο, οι σκελετικοί μύες και ο εγκέφαλος απαιτούν αυξημένα επίπεδα Q10.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ
Το συνένζυμο ανακαλύφτηκε για πρώτη φορά το 1957 στις ΗΠΑ, με απομόνωση του από μιτοχόνδρια ζωικού ιστού, ενώ την ίδια χρονιά επιστήμονες στην Αγγλία εντόπισαν στο συκώτι ποντικιών σε αφθονία κάποια ουσία που έμοιαζε με το συνένζυμο. Μία χρονιά μετά, το 1958 προσδιορίστηκε η χημική δομή του, ενώ στη δεκαετία του '70 Ιάπωνες επιστήμονες προσπάθησαν να παράγουν μαζικά "καθαρό" Q10, το οποίο να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες. Το 1978 ο Peter Mitchell πήρε το βραβείο Νόμπελ για τη συμμετοχή του στην κατανόηση της βιολογικής μεταφοράς ενέργειας και το ρόλο του συνενζύμου σε αυτό. Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε μια αύξηση στον αριθμό αλλά και το μέγεθος των κλινικών μελετών, ενώ βρέθηκε και η αντιοξειδωτική δράση του. Από το 1957 μέχρι το 1988 τουλάχιστον 2300 μελέτες έγιναν σχετικά με το Q10, κάτι που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για την ουσία αυτή.
ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το συνένζυμο Q είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση, και μπορούμε να το βρούμε σε πολλές φυτικές και ζωικές πηγές, ενώ σε κάποια μορφή του συντίθεται και στα κύτταρα μας ( για το λόγο αυτό δεν ανήκει στις βιταμίνες κατά τον κλασσικό τους ορισμό, αν και συχνά το κατατάσσουν σε αυτές). Έτσι τα επίπεδα του συνενζύμου στον οργανισμό εξαρτάται από την ποσότητα που θα προσλάβουμε εξωγενώς, μέσα από τη διατροφή και τα συμπληρώματα που το περιέχουν, όσο και από το ρυθμό της εξωγενούς βιοσύνθεσής του.
Το συνένζυμο βρίσκεται σε διάφορα τρόφιμα όπως είναι η σόγια, λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες, σκουμπρί, μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, ξηροί καρποί (όλοι είναι πλούσιες πηγές όπως τα αμύγδαλα, τα φιστίκια και τα καρύδια), το σουσάμι, έλαια όπως το βαμβακέλαιο, το σογιέλαιο και το ελαιόλαδο, λαχανικά όπως το μπρόκολο, το σπανάκι, το κουνουπίδι και το λάχανο, και φρούτα. Παρακάτω δίνεται ενδεικτικός πίνακας με κάποιες από τις πλουσιότερες πηγές:
                mg / 100 gr
ΣΟΓΙΑ    9.2
ΣΑΡΔΕΛΕΣ           6.4
ΣΚΟΥΜΠΡΙ          4.3
ΜΟΣΧΑΡΙ            3.1
ΠΥΤΙΡΟΥΧΑ ΔΗΜ/ΚΑ      2.8
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ     2.1
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ  1.7
ΣΠΑΝΑΚΙ             1.0
Είναι φανερό από τα παραπάνω, πως αν και υπάρχει σε αρκετές τροφές, η περιεκτικότητα είναι τόσο μικρή που είναι σχετικά δύσκολο να καταφέρουμε να καλύψουμε μέσα από τη διατροφή μας την απαιτούμενη ημερήσια δοσολογία, που είναι περίπου 400 mg.
ΤΟ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΚΑΙ Η ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
Σύμφωνα με επιστημονικό άρθρο του 1990, στο American Journal of Cardiology, "Το συνένζυμο Q10 είναι χρήσιμη ουσία για τα μιτοχόνδρια (συστατικά των κυττάρων), ώστε να φέρουν σε πέρας τη βασική τους λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση στη ζωή".
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ;Φυσιολογικά επίπεδα στο αίμα και στους ιστούς του ενζύμου προσδιορίστηκαν μέσα από αρκετές μελέτες. Σημαντικά χαμηλά αποτελέσματα του συνενζύμου βρέθηκαν σε μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις, τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους. Έλλειψη του συνενζύμου Q10 μπορεί να παρατηρηθεί όταν υπάρχει ανεπαρκής πρόσληψη μέσα από τη διατροφή, όταν υπάρχει μειωμένη βιοσύνθεση του, υπερβολική χρησιμοποίηση του από το σώμα ή κάποιος συνδυασμός των παραπάνω. Ακόμα η γήρανση, η μόλυνση, η λήψη κάποιων φαρμάκων όπως είναι οι στατίνες και το στρες είναι παράγοντες που οδηγούν σε ανεπάρκεια της ουσίας αυτής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το 75% περίπου των Αμερικανών, που είναι πάνω από 50 χρονών, έχουν σε κάποιο βαθμό ανεπάρκεια του συνενζύμου. Η μειωμένη πρόσληψη είναι σαφώς πιο συχνή σε παθολογικές καταστάσεις όπως χρόνια υποθρεψία-δυσθρεψία ή καχεξία.
Χρόνια κόπωση
Καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα καρδιολογικά προβλήματα
Μολύνσεις
Κάποια διανοητικά προβλήματα
Μειωμένη μυϊκή ενδυνάμωση και αντοχή
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δεν υπάρχει γενική σύσταση για την προσλαμβανόμενη ποσότητα για το συνένζυμο. Είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε τουλάχιστον 400 mg την ημέρα, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερδοσολογίας του.

πηγή:http://www.iatronet.gr

Κατσικίσιο γάλα


Tο κατσικίσιο γάλα που, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, είναι εύπεπτο και ιδιαίτερα ευεργετικό για τον οργανισμό, αποτελεί άριστη εναλλακτική λύση για όσους έχουν δυσανεξία στο αγελαδινό ή στο γάλα σόγιας.

Στην επαρχία, όπου μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ασχολείται, έστω και για κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, με την κτηνοτροφία, είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι προτιμούν να πίνουν κατσικίσιο γάλα. Ίσως γιατί η  σχέση αλληλεξάρτησης με το έξυπνο μηρυκαστικό είναι αρχέγονη και βαθιά. Η αίγα συμβόλιζε για τους ανθρώπους αυτού του τόπου την αφθονία, όπως αυτή που παρείχε το μυθολογικό «κέρας της Αμάλθειας», το σπασμένο κέρατο της κατσίκας, που με τη θεϊκή παρέμβαση του Δία μπορούσε να εξασφαλίσει σε όποιον το ζητούσε όλα τα αγαθά της γης. Σύμφωνα με μία ερμηνεία, η αίγα έδωσε το όνομά της στο μεγάλο μας «καμάρι», το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ συχνά αναφέρεται για το τυρί και το γάλα της στα Oμηρικά Έπη. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή, σε περιόδους που η τροφή ήταν δυσεύρετη, κάθε οικογένεια, ακόμα και στα πιο φτωχά μέρη, είχε τουλάχιστον μια κατσίκα. Όχι για το κρέας της -η κρεοφαγία ήταν τότε συνήθως συνυφασμένη με κάποια γιορτή-, αλλά για το γάλα της και τα παράγωγά του. Αυτό έπιναν, αυτό έκαναν γιαούρτι, βούτυρο, τυρί. Μπορεί η ποικιλία στη διατροφή να ήταν περιορισμένη, αλλά το φαγητό της οικογένειας ήταν σίγουρα εξασφαλισμένο! Αυτή η παλιά συνήθεια, που διατηρείται ακόμη, επιβραβεύεται από τις πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, που αναδεικνύουν μια σειρά από πλεονεκτήματα που έχει το κατσικίσιο συγκριτικά με άλλα γάλατα.
Το κατσικίσιο γάλα είναι μια ακαταμάχητη θρεπτική και φυσική τροφή για τους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα:

Η χημική δομή του κατσικίσιου γάλακτος μοιάζει πολύ μ’αυτήν του μητρικού γάλακτος, ενώ θεωρείται το Νο1 υποκατάστατο του αγελαδινού γαλακτος σε άτομα που είναι αλλεργικά σ’αυτό. Οι αλλεργίες στις μέρες μας είναι πιο συνήθεις απ’ ότι στο παρελθόν, ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι άνθρωποι που θα εμφανίσουν μια αλλεργική αντίδραση στη ζωή τους είναι συνήθως πιο ευαίσθητοι στην απελευθέρωση της ισταμίνης από τα κύτταρα (ουσίας που ευθύνεται για την αλλεργική αντίδραση) και επίσης έχουν την τάση να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες αντισωμάτων σε ορισμένες πρωτεΐνες (αντιγόνο). Το κατσικίσιο γάλα προστατεύει αυτές τις κατηγορίες ατόμων από την παραγωγή τέτοιων αντισωμάτων. Μερικοί από τους λεγόμενους «αιφνίδιους θανάτους» των βρεφών φαίνεται να έχουν σχέση με αλλεργικούς τύπου αντιδράσεις που καταλήγουν σε αναφυλακτικό shock. Περίπου το 60% των νηπίων στις ΗΠΑ υποφέρουν από αλλεργικές αντιδράσεις στο αγελαδινό γάλα και στα προϊόντα του.
Το αγελαδινό γάλα έχει την τάση να προκαλεί διαρροϊκές κενώσεις με βλέννες. Το κατσικίσιο γάλα, όχι μόνο δε δημιουργεί τέτοιες κενώσεις, αλλά έχει και την τάση να εξουδετερώνει τις βλέννες από τις κενώσεις. Επίσης αρκετές πεπτικές διαταραχές μπορούν να προκύψουν από το αγελαδινό γάλα σε ορισμένα άτομα που στερούνται ενός ενζύμου, της λακτάσης, που είναι υπεύθυνο για την διάσπαση λακτόζης. Η λακτόζη βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία στο αγελαδινό γάλα απ’ ότι στο κατσικίσιο.
Το κατσικίσιο γάλα οφείλει πολλές από τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες στο λιπιδαιμικό προφίλ του. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ράτσα του ζώου, η ποσότητα και η ποιότητα των τροφών, η περίοδος αναπαραγωγής, το στάδιο θηλασμού και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν το μέσο όρο του λίπους στο κατσικίσιο γάλα. Το ποσοστό μή κορεσμένων λιπαρών οξέων (ελαϊκό οξύ και λινολικό οξύ) δε διαφέρει απ’ το ποσοστό που υπάρχει και στο αγελαδινό γάλα. Η σημαντική τους διαφορά βρίσκεται στο ποσοστό της μικρής αλυσίδας λιπαρών οξέων. Το κατσικίσιο γάλα έχει μια μεγαλύτερη αναλογία στη μικρή αλυσίδα λιπαρών οξέων (όπως καπρινικό, καπρονικό και καπρυλικό οξύ) και αυτά είναι υπεύθυνα για τη χαρακτηριστική γεύση και οσμή του κατσικίσιου γάλακτος. Μια άλλη σημαντικότατη διαφορά είναι στο μέγεθος των λιποσφαιριδίων. Τα λιπασφαιρίδια του κατσικίσιου γάλακτος είναι το 1/9 του μεγέθους των λιπασφαιριδίων του αγελαδινού γάλακτος, κάτι που κάνει το κατσικίσιο γάλα μια πολύ εύκολα φυσικά διασπώμενη και εύπεπτη τροφή. Αυτά τα μικρότερα λιποσφαιρίδια παρέχουν μια μεγαλύτερη διασπορά και μια περισσότερο ομοιογενή πρόσμιξη λίπους στο κατσικίσιο γάλα. Η διαφορά αυτή στη σύνθεση και δομή του λίπους στο κατσικίσιο γάλα το κάνει ένα προϊόν ευεγερτικό για την καρδιά και τις αρτηρίες προφυλάσσοντας τον άνθρωπο απο την αρτηριοσκλήρυνση. Το κατσικίσιο γάλα έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα οροτικού οξέους το οποίο μπορεί να είναι καθοριστικό για την πρόληψη του συνδρόμου του λιπώδους ήπατος. Επιπλέον οι αιθέρες της γλυκερόλης είναι πολύ ψηλότερες στο κατσικίσιο γάλα απ΄ότι στο αγελαδινό, κάτι το οποίο εμφανίζεται να είναι σημαντικό γαι την σωστή διατροφή των νεογέννητων.
Η πρωτεϊνική σύνθεση αγελαδινού και κατσικίσιου γάλακτος είναι αρκετά όμοιες. Ωστόσο η χαρακτηριστική και κύρια πρωτεϊνη alpha –5-1-κασεϊνη (τύρινη, φωσφοροπρωτεϊνη) του αγελαδινού γάλακτος απουσιάζει από το κατσικίσιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο όξινο περιβάλλον του στομάχου μας το κατσικίσιο γάλα τείνει να σχοιματίζει πιο αργά μεγάλους σβώλους. Έτσι έχουμε ακόμα άλλο ένα λόγο που το κατσικίσιο γάλα είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο εύπεπτο πράγμα το οποίο το κάνει τέλεια τροφή για παιδιά, ηλικιωμένους, για άτομα με δυσκολίες στην πέψη, για άτομα και για κατοικίδια ζώα που έχουν σταματήσει το μητρικό τους γάλα. Το ph στο αγελαδινό και στο κατσικίσιο γάλα είναι μεταξύ 6,4 –6,7 ( ελαφρώς όξινο). Τα βασικά προστατευτικά ρυθμιστικά διαλύματα ενός γάλακτος είναι οι πρωτεϊνες και τα φωσφορικά. Η καλή προστατευτική ικανότητα του κατσικίσιου γάλακτος το κάνει ιδανικό για τη θεραπεία του γαστρικού έλκους. ‘Αρα το κατσικίσιο γάλα εξουδετερώνει οξέα και τοξίνες.
Το κατσικίσιο γάλα έχει μεγαλύτερες ποσότητες σε βιταμίνη Α απ’ ότι το αγελαδινό γάλα, γιατί τα κατσίκια μετατρέπουν όλες τις καρωτίνες σε βιταμίνη Α. Το κατσικίσιο γάλα είναι καλύτερο σε ριβοφλαβίνη (βιτ. Β2) και σε επίπεδο νιασίνης ενώ περιέχει τα ίδια επίπεδα με το αγελαδινό γάλα σε βιταμίνες C και D. Το κατσικίσιο γάλα υπερτερεί σε μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, χλώριο και μαγγάνιο ενώ έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε Νa (νάτριο). Γενικά η χημική σύσταση του κατσικίσιου γάλακτος είναι παρόμοιο μ’ αυτή των υγρών του στομάχου, εντέρου και του αθρικού υγρού των αρθρώσεων. Έτσι το κατσικίσιο γάλα είναι η τέλεια τροφή για ασθενείς με συμπτώματα που αφορούν αυτά τα τμήματα του οργανισμού.
Τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι ορισμένα στοιχεία όπως το βιοργανικό νάτριο που βρίσκεται στο κατσικίσιο γάλα και στο γλυκό κατσικίσιο τυρόγαλο είναι αυτά που κρατούν τα κατσίκια πάντα ‘’νέα’’, ενεργά, ευέλικτα, ακούραστα σε όλη τους τη ζωή. Δεν υπάρχουν «γερασμένα» κατσίκια, όπως εμείς οι άνθρωποι ευνούμε τα «γηρατειά». Γι’αυτό και το κατσικίσιο γάλα είναι μια από τις καλύτερες τροφές για την ανάπλαση των κυττάρων του οργανισμού ειδικά των κυττάρων του εγκεφάλου και γενικά του νευρικού συστήματος. Το κατσικίσιο γάλα δίνει σωματική και πνευματική δύναμη και ξαναφέρνει τον οργανισμό του ανθρώπου σε υγιή κατάσταση.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς πως το κατσικίσιο γάλα είναι ιδανική επιλογή για όσουν παρουσιάζουν προβλήματα δυσπεψίας διότι:

Έχει λιγότερη λακτόζη.
Έχει μεγαλύτερο ποσοστό ινοσιτόλης η οποία εμπλέκεται στο μεταβολισμό λιπαρών οξέων. Έτσι, γίνεται πιο εύπεπτο και επηρεάζει λιγότερο τη χοληστερίνη.
Έχει καλύτερη συμπεριφορά στα αλλεργικά άτομα, καθώς σε έρευνες που έγιναν φάνηκε ότι η γαλακτοαλβουμίνη (πρωτεΐνη που εμπεριέχεται στο αγελαδινό γάλα) ενοχοποιείται για αλλεργίες, ενώ στο κατσικίσιο γάλα εμφανίζεται με διαφορετική δομή.
Είναι καλύτερο για τα οστά αλλά και για τη σιδηροπενία. Έρευνες έδειξαν ότι το κατσικίσιο γάλα, λόγω ενζύμων, βοηθά στον καλύτερο μεταβολισμό των μεταλλικών στοιχείων, όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος και ο φώσφορος.
Παρουσιάζει μικρότερη επιβάρυνση όσον αφορά τα αντιβιοτικά και τις ορμόνες. Οι κατσίκες είναι εγκλιματισμένες καλά στο ελληνικό περιβάλλον, καταναλώνουν μεγάλη ποικιλία άγριων φυτών και έτσι γλιτώνουν τα αντιβιοτικά και τις ορμόνες στη διατροφή τους.
Σύμφωνα με έρευνες βοηθάει στην εξουδετέρωση του γαστρικού έλκους. Βέβαια, το κατσικίσιο γάλα υπάρχει σε πολλές ποιότητες, καθώς η σύστασή του επηρεάζεται από τη φυλή, την εποχή του χρόνου, αλλά και από την περιοχή στην οποία βόσκουν οι κατσίκες.